Bohunice

Katastrálne územia

Bohunice 803448

Základné sídelné jednotky

Bohunice 20344

Nitriansky kraj (4) » Okres Levice (402) » Bohunice (SK0232580937)