Bojná

Časti obce

Bojná 401389
Malé Dvorany 401391

Katastrálne územia

Bojná 803481
Malé Dvorany 803499

Základné sídelné jednotky

Bojná 20348
Malé Dvorany 20349