mesto

Bojnice

Časti obce

Bojnice 401407
Bojnice-kúpele 413914
Dubnica 401419
Kúty 413902

Katastrálne územia

Bojnice 803511
Dubnica 803537

Základné sídelné jednotky

Bojnice 20351
Bojnice - kúpele 20352
Dubnica 20353
Kúty 20354