Boldog

Katastrálne územia

Boldog 803570

Základné sídelné jednotky

Boldog 20357
Senec - východ 27547

Bratislavský kraj (1) » Okres Senec (108) » Boldog (SK0108503681)