Boldog

Katastrálne územia

Boldog 803570

Základné sídelné jednotky

Boldog 20357
Senec - východ 27547