Bolešov

Katastrálne územia

Bolešov 803600

Základné sídelné jednotky

Bolešov 20360

Trenčiansky kraj (3) » Okres Ilava (302) » Bolešov (SK0222512885)