Boliarov

Katastrálne územia

Boliarov 803626

Základné sídelné jednotky

Boliarov 20362
Rómska osada 20363