Boľkovce

Katastrálne územia

Boľkovce 803642

Základné sídelné jednotky

Boľkovce 20364
Boľkovská osada 20365