Borčany

Katastrálne územia

Borčany 803677

Základné sídelné jednotky

Borčany 20367