Bôrka

Katastrálne územia

Bôrka 803715

Základné sídelné jednotky

Bôrka 20371