Borovce

Katastrálne územia

Borovce 803758

Základné sídelné jednotky

Borovce 20375