Borša

Katastrálne územia

Borša 803847

Základné sídelné jednotky

Borša 20384

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Borša (SK042B528170)