Borša

Katastrálne územia

Borša 803847

Základné sídelné jednotky

Borša 20384