Bory

Katastrálne územia

Bory 803855

Základné sídelné jednotky

Bory 20385

Nitriansky kraj (4) » Okres Levice (402) » Bory (SK0232502090)