Branovo

Katastrálne územia

Branovo 804045

Základné sídelné jednotky

Branovo 20404

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Branovo (SK0234503096)