Branovo

Katastrálne územia

Branovo 804045

Základné sídelné jednotky

Branovo 20404