mesto

Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Katastrálne územia

Karlova Ves 805211

Základné sídelné jednotky

Areál Slovenskej akadémie vied 20446
Botanická záhrada 20515
Cintorín Slávičie údolie 20517
Dlhé diely - sever 27984
Dlhé diely - stred 27985
Dlhé diely - východ 20522
Dlhé diely - západ 27953
Internáty 27991
Kútiky 20523
Líščie údolie - les 20524
Metrológia 20525
Nad Sitinou 27951
Poliklinika Karlova Ves 20520
Prírodovedecká fakulta 20516
Riviéra 20521
Sihoť 20532
Slovenská televízia 20518
Starý Grunt 20519
Zoologická záhrada 20447

Bratislavský kraj (1) » Okres Bratislava IV (104) » Bratislava - mestská časť Karlova Ves (SK0104529397)