mesto

Bratislava - mestská časť Rusovce

Katastrálne územia

Rusovce 853771

Základné sídelné jednotky

Rusovce 25377

Bratislavský kraj (1) » Okres Bratislava V (105) » Bratislava - mestská časť Rusovce (529494)