Brehov

Katastrálne územia

Brehov 806170

Základné sídelné jednotky

Brehov 20617

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Brehov (SK042B528200)