Brehov

Katastrálne územia

Brehov 806170

Základné sídelné jednotky

Brehov 20617