Brekov

Katastrálne územia

Brekov 806196

Základné sídelné jednotky

Brekov 20619