Brekov

Katastrálne územia

Brekov 806196

Základné sídelné jednotky

Brekov 20619

Prešovský kraj (7) » Okres Humenné (702) » Brekov (SK0412520055)