Brestov

Katastrálne územia

Brestov 806218

Základné sídelné jednotky

Brestov 20621

Prešovský kraj (7) » Okres Humenné (702) » Brestov (SK0412520063)