Brestov nad Laborcom

Katastrálne územia

Brestov nad Laborcom 806234

Základné sídelné jednotky

Brestov nad Laborcom 20623

Prešovský kraj (7) » Okres Medzilaborce (705) » Brestov nad Laborcom (SK0415520071)