Brestov

Katastrálne územia

Brestov 806226

Základné sídelné jednotky

Brestov 20622

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Brestov (SK0417524212)