Bretka

Katastrálne územia

Bretka 806391

Základné sídelné jednotky

Bretka 20639