Breza

Katastrálne územia

Breza 806404

Základné sídelné jednotky

Breza 20640