Breza

Katastrálne územia

Breza 806404

Základné sídelné jednotky

Breza 20640

Žilinský kraj (5) » Okres Námestovo (507) » Breza (SK0317509591)