Brežany

Katastrálne územia

Brežany 806889

Základné sídelné jednotky

Brežany 20688

Prešovský kraj (7) » Okres Prešov (707) » Brežany (SK0417524255)