Brezany

Katastrálne územia

Brezany 806412

Základné sídelné jednotky

Brezany 20641

Žilinský kraj (5) » Okres Žilina (511) » Brezany (SK031B547557)