Brezina

Katastrálne územia

Brezina 806421

Základné sídelné jednotky

Brezina 20642

Košický kraj (8) » Okres Trebišov (811) » Brezina (SK042B528218)