Breznička

Katastrálne územia

Breznička 806510

Základné sídelné jednotky

Breznička 20651

Prešovský kraj (7) » Okres Stropkov (711) » Breznička (527165)