Brezolupy

Časti obce

Brezolupy 401614
Jerichov 400014

Katastrálne územia

Brezolupy 806722

Základné sídelné jednotky

Brezolupy 20672
Jerichov 27088