Brezov

Katastrálne územia

Brezov 806731

Základné sídelné jednotky

Brezov 20673