Brezov

Katastrálne územia

Brezov 806731

Základné sídelné jednotky

Brezov 20673

Prešovský kraj (7) » Okres Bardejov (701) » Brezov (SK0411519081)