Brieštie

Časti obce

Brieštie 401651
Hadviga 415201

Katastrálne územia

Brieštie 806935

Základné sídelné jednotky

Brieštie 20693
Hadviga 20694