Brodzany

Katastrálne územia

Brodzany 806978

Základné sídelné jednotky

Brodzany 20697