Brodzany

Katastrálne územia

Brodzany 806978

Základné sídelné jednotky

Brodzany 20697

Trenčiansky kraj (3) » Okres Partizánske (305) » Brodzany (SK0225580449)