Brusno

Časti obce

Brusno 403702
Brusno-kúpele 417993
Ondrej nad Hronom 417981

Katastrálne územia

Brusno 819671

Základné sídelné jednotky

Brusno 21967
Brusno - kúpele 21968
Ondrej nad Hronom 21969