Bruty

Katastrálne územia

Bruty 807036

Základné sídelné jednotky

Bruty 20703

Nitriansky kraj (4) » Okres Nové Zámky (404) » Bruty (SK0234503100)