Búč

Katastrálne územia

Búč 807079

Základné sídelné jednotky

Búč 20707
Búčsky majer 20708

Nitriansky kraj (4) » Okres Komárno (401) » Búč (SK0231501077)