Budča

Katastrálne územia

Budča 807125

Základné sídelné jednotky

Budča 20712
Hronská Dúbrava - stanica 21977
Rómska osada 20713
Turová 26602