Budikovany

Katastrálne územia

Budikovany 807141

Základné sídelné jednotky

Budikovany 20714