Budiš

Katastrálne územia

Budiš 807222

Základné sídelné jednotky

Budiš 20722