Bukovce

Katastrálne územia

Bukovce 807320

Základné sídelné jednotky

Bukovce 20732