Bukovec

Katastrálne územia

Bukovec 807389

Základné sídelné jednotky

Bukovec 20738