Bukovina

Katastrálne územia

Bukovina 807401

Základné sídelné jednotky

Bukovina 20740