Bušovce

Katastrálne územia

Bušovce 807478

Základné sídelné jednotky

Bušovce 20747