Buzica

Katastrálne územia

Buzica 807486

Základné sídelné jednotky

Buzica 20748