Bystričany

Časti obce

Bystričany 401731
Chalmová 401742
Vieska 401754

Katastrálne územia

Bystričany 807613
Chalmová 807630
Vieska 807648

Základné sídelné jednotky

Dolná Domovina 20762
Horná Domovina 20761
Chalmová 20763
Vieska 20764

Trenčiansky kraj (3) » Okres Prievidza (307) » Bystričany (SK0227513911)