Bžany

Katastrálne územia

Bžany 807923
Valkov 875333

Základné sídelné jednotky

Bžany 20792
* KÚ Valkov 27533