Čab

Katastrálne územia

Čab 808253

Základné sídelné jednotky

Čab 20825
Lahne 20826