Čabiny

Katastrálne územia

Čabiny 808300

Základné sídelné jednotky

Čabiny 20830