Cabov

Katastrálne územia

Cabov 807974

Základné sídelné jednotky

Cabov 20797