Čajkov

Katastrálne územia

Čajkov 808571

Základné sídelné jednotky

Čajkov 20857

Nitriansky kraj (4) » Okres Levice (402) » Čajkov (SK0232502111)