Čaka

Katastrálne územia

Čaka 808580

Základné sídelné jednotky

Čaka 20858