Čakajovce

Katastrálne územia

Čakajovce 808598

Základné sídelné jednotky

Čakajovce 20859

Nitriansky kraj (4) » Okres Nitra (403) » Čakajovce (SK0233500101)