Čakanovce

Katastrálne územia

Čakanovce 808636

Základné sídelné jednotky

Čakanovce 20863